Tièra de 1000 articles que totas las Wikipèdias deurián aver.
Acid acetic

Definicion de BronstedModificar

Un acid qu'ei un compausat quimic qui pòt dar protons, au contre d'ua basa (quimia) qui a la proprietat de'us gahar. La rescontra deus dus en solucion aquosa que produseish saus au sens quimic deu mot.

Dens l'aiga la reaccion dab un acid AH que mia a la reaccion seguenta :


AH + H2O = A- + H3O+


Tipes d'acidsModificar

Los idracids mes importants son : Acid fluoridric, HF(aq) - Acid cloridric, HCl(aq) - Acid bromidric, HBr(aq) - Acid iodidric, HI(aq) - Acid sulfidric, H2S(aq)

  • Oxoacids: los oxoacids son los compausats inorganics ont un atòm central electronegatiu se tròba ligat amb un ligam covalent a divèrs oxigèns.

Oxoacids mes importants : Acid arsènic, H3AsO4 - Acid arseniós, H2AsO3 - Acid bòric, H3BO3 - Acid bròmic, HBrO3 - Acid carbònic, H2CO3 - Acid clòric, HClO3 - Acid clorós, HClO2 - Acid cròmic, H2CrO4 - Acid fosforic, H3PO4 - Acid fosforós, H3PO3 - Acid hipobromós, HOBr(aq) - Acid hipoclorós, HOCl(aq) - Acid hipofosforós, H3PO2 - Acid iòdic, HIO3 - Acid nitric, HNO3 - Acid nitrós, HNO2 - Acid perclòric, HClO4 - Acid perdisulfúric, H2S2O8 - Acid periòdic, HIO4 - Acid permonosulfúric, H2SO5 - Acid pirofosfòric, H2P2O7 - Acid selènic, H2SeO4 - Acid seleniós, H2SeO3 - Acid silicic, H4SiO4 - Acid sulfàmic, NH2SO3H - Acid sulfuric, H2SO4 - Acid sulfurós, H2SO3 - Acid tellúric, H2TeO4 - Acid tellurós, H2TeO3