Infantariá

L'infantariá es l'ensems deis unitats militaras cargadas de combatre a pè au sen d'una fòrça armada.

Infantariá moderna amb un veïcul de combat d'infantariá