Classificacion filogenetica de Guillaume Lecointre e Hervé Le Guyader

La Classificacion filogenetica del vivent es un obratge de Guillaume Lecointre e Hervé Lo Guyader, illustrat per Dominique Visset, publicat en 2001 a las edicions Belin amb lo concors del Centre Nacional del Libre. (ISBN 2-7011-2137-X). La tresena edicion resseguida e aumentada es estada publicada en 2006 (ISBN 2-7011-4273-3).

Aquesta sintèsi fa lo punt suls progrèsses recents en matèria de sistematica dels èssers vivents, e ne prepausa doncas una classificacion filogenetica. Deperabans, l'obratge desvolopa lo concèpte de filogenia e los metòdes utilizats per la realizacion dels arbres filogenetics.

L'arbre de la Classificacion filogenetica del vivent modificar

L'arbre presentat aicí correspond a la mesa ensemble dels arbres que se tròban dins lo libre, los quals compòrtan pas los gropes atudats. (Se pòt consultar l'arbre qu'èra estat prepausat dins la primièra edicion de l'obratge en seguissent aqueste ligam.) Las diferentas brancas son estadas daissadas dins l'òrdre ont apareissián dins los diferents arbres publicats dins aqueste libre (levadas qualques excepcions, per preocupacion grafica), e los noms dels taxons ortografiats tanben.

Tanben òm se pòt referir utilament a l’article intitulat Arbre filogenetic. Se trobarà un autre arbre filogenetic del vivent, fòrça mai desvolopat que lo de nòstres dos autors (e presentant de causidas de còps diferentas), portant los noms latins dels taxons, e en mesa a jorn permanenta, a partir de l’article Eubacteria (classificacion filogenetica).

─o lo vivent
 │
 ├─o Eubacterias
 │ ├─o Proteobacterias
 │ │ ├─o Proteobacterias ε
 │ │ └─o
 │ │  ├─o Proteobacterias δ
 │ │  └─o
 │ │   ├─o Proteobacterias α
 │ │   └─o
 │ │    ├─o Proteobacterias β
 │ │    └─o Proteobacterias γ
 │ ├─o
 │ │ ├─o Firmicutes
 │ │ │ ├─o Grop Bacillus / Clostridium
 │ │ │ └─o Actinobacterias
 │ │ └─o
 │ │  ├─o Cianobacterias
 │ │  └─o Grop Termus / Deinococcus
 │ ├─o
 │ │ ├─o Bacterias verdas sulfurosas
 │ │ └─o
 │ │  ├─o Flavobacterias (Citofagales)
 │ │  └─o Bacteroïdes
 │ ├─o
 │ │ ├─o Spirochètes
 │ │ └─o Chlamidiales
 │ ├─o PlanctoMicetales
 │ ├─o Bacterias verdas non sulfurosas
 │ ├─o Aquificales
 │ └─o Termotogales
 │
 ├─o Arquèas
 │ ├─o Crenarquèas
 │ │ ├─o Termoproteales
 │ │ └─o
 │ │  ├─o Desulfurococcales
 │ │  └─o Sulfolobales
 │ └─o Euriarquèas
 │  ├─o Termococcales
 │  └─o 
 │   ├─o Metanopirales
 │   └─o
 │    ├─o Metanobacteriales
 │    └─o
 │     ├─o Metanococcales
 │     └─o
 │      ├─o Termoplasmales
 │      ├─o Arqueoglobales
 │      ├─o Alobacteriales
 │      └─o
 │       ├─o Metanomicrobiales
 │       └─o Metanosarcinales
 │
 └─o Eucariòtes
  │
  ├─o Bicontes
  │ │
  │ ├─o Linhada verda
  │ │ ├─o Glaucofites
  │ │ └─o Metabiòntes
  │ │  ├─o Rodobiòntes
  │ │  └─o Clorobiòntes
  │ │   ├─o Ulvofites
  │ │   ├─o Prasinofites
  │ │   └─o Streptofites
  │ │    ├─? Clorokibofites
  │ │    ├─o Klebsormidiofites
  │ │    └─o Fragmoplastofites
  │ │     ├─o Zignematofites
  │ │     └─o Plasmodesmofites
  │ │      ├─? Quetosfaeridiofites
  │ │      ├─o Carofites
  │ │      └─o Parencimofites
  │ │       ├─o Coleoquetofites
  │ │       └─o Embriofites
  │ │        ├─o Marcantiofites
  │ │        └─o Stomatofites
  │ │         ├─o Antocerofites
  │ │         └─o Emitraqueofites
  │ │          ├─o Briofites
  │ │          └─o Polisporangiofites
  │ │           ├─o Licofites
  │ │           └─o Eupillofites
  │ │            ├─o Moniliformopses
  │ │            │ ├─o Sfenofites
  │ │            │ └─o Filicofites
  │ │            └─o Spermatofites
  │ │             ├─o Ginkgofites
  │ │             ├─o Pinofites
  │ │             ├─o Cicadofites
  │ │             ├─o Gnetofites
  │ │             └─o Angiospèrmes
  │ │              ├─o Amborellales
  │ │              └─o
  │ │               ├─o Nimfaeales
  │ │               └─o
  │ │                ├─o Austrobaileiales
  │ │                └─o Euangiospèrmes
  │ │                 ├─o Clorantales
  │ │                 ├─o Ceratopillales
  │ │                 ├─o Magnoliidèas
  │ │                 │ ├─o
  │ │                 │ │ ├─o Magnoliales
  │ │                 │ │ └─o Laurales
  │ │                 │ └─o
  │ │                 │  ├─o Canellales
  │ │                 │  └─o Piperales
  │ │                 ├─o Monocotiledonèas
  │ │                 │ ├─o Acorales
  │ │                 │ └─o
  │ │                 │  ├─o Alismatales
  │ │                 │  └─o Eumonocotiledonèas
  │ │                 │   ├─o Miioshiales
  │ │                 │   ├─o Dioscoreales
  │ │                 │   ├─o Pandànales
  │ │                 │   ├─o Liliales
  │ │                 │   ├─o Asparagales
  │ │                 │   └─o Commelinidèas
  │ │                 │    ├─o Dasipogonales
  │ │                 │    ├─o Arecales
  │ │                 │    └─o
  │ │                 │     ├─o Poales
  │ │                 │     └─o
  │ │                 │      ├─o Commelinales
  │ │                 │      └─o Zingiberales
  │ │                 └─o Eudicotiledonèas
  │ │                  ├─o Ranunculales
  │ │                  └─o
  │ │                   ├─o Sabiales
  │ │                   ├─o Proteales
  │ │                   ├─o Buxales
  │ │                   ├─o Trocodendrales
  │ │                   └─o Fonses dels tricolpèas
  │ │                    ├─o Berberidopsidales
  │ │                    ├─o Santalales
  │ │                    ├─o
  │ │                    │ ├─o Dilleniales
  │ │                    │ └─o Cariopillales
  │ │                    ├─o
  │ │                    │ ├─o Saxifragales
  │ │                    │ ├─o Vitales
  │ │                    │ └─o Rosidèas
  │ │                    │  ├─o Crossosomatales
  │ │                    │  ├─o Geraniales
  │ │                    │  ├─o Mirtales
  │ │                    │  ├─o Eurosidèas I
  │ │                    │  │ ├─o Zigopillales
  │ │                    │  │ ├─o
  │ │                    │  │ │ ├─o Celastrales
  │ │                    │  │ │ ├─o Malpighiales
  │ │                    │  │ │ └─o Oxalidales
  │ │                    │  │ └─o
  │ │                    │  │  ├─o Fabales
  │ │                    │  │  ├─o Rosales
  │ │                    │  │  ├─o Cucurbitales
  │ │                    │  │  └─o Fagales
  │ │                    │  └─o Eurosidèas II
  │ │                    │   ├─o Brassicales
  │ │                    │   ├─o Uertales
  │ │                    │   ├─o Malvales
  │ │                    │   └─o Sapindales
  │ │                    └─o Asteridèas
  │ │                     ├─o Cornales
  │ │                     ├─o Ericales
  │ │                     └─o Euasteridèas
  │ │                      ├─o Euasteridèas I
  │ │                      │ ├─o Garriales
  │ │                      │ └─o
  │ │                      │  ├─o Gentianales
  │ │                      │  └─o
  │ │                      │   ├─o Lamiales
  │ │                      │   └─o Solanales
  │ │                      └─o Euasteridèas II
  │ │                       ├─o Aquifoliales
  │ │                       └─o 
  │ │                        ├─o Apiales
  │ │                        ├─o Asterales
  │ │                        └─o Dipsacales
  │ │
  │ ├─o Chromoalveolats
  │ │ ├─o Alveolobiòntes
  │ │ │ ├─o Ciliats
  │ │ │ ├─o Dinofites
  │ │ │ └─o Apicomplexats
  │ │ ├─o Stramenopiles
  │ │ ├─o Criptofites
  │ │ └─o Haptofites
  │ │
  │ ├─o Rizarians
  │ │ ├─o Actinopòdes
  │ │ ├─o Foraminifèrs
  │ │ └─o Clorarachniofites
  │ │ 
  │ └─o Excavobiòntes
  │  ├─o Euglenobiòntes
  │  ├─o Parabasalians
  │  ├─o Metamonadines
  │  └─o Percolozoaris
  │
  └─o Unicontes
   │
   ├─o Amoebozoaris
   │ ├─o Rizopòdes
   │ └─o Micetozoaris
   │
   └─o Opistocontes
    ├─o Campairòls
    │ ├─o Microsporidies
    │ └─o Eumicètes
    │  ├─o Citridiomicètes
    │  └─o
    │   ├─o Zigomicètes
    │   └─o
    │    ├─o Ascomicètes
    │    └─o Basidiomicètes
    └─o Coanoorganismes
     ├─o Coanoflagellats
     └─o Metazoaris
      ├─? Placozoaris
      ├─o Demospongas
      ├─o Espongas exactinellides
      ├─o Espongas calcàrias
      └─o Eumetazoaris
       ├─o Cnidaris
       ├─o Ctenofòres
       ├─? Mixozoaris
       └─o Bilaterians
        ├─o Protostomians
        │ ├─o Lofotrocozoaris
        │ │ ├─o Eutrocozoaris
        │ │ │ ├─o Sindermates
        │ │ │ │ ├─o Rotifèrs
        │ │ │ │ └─o AcantoCefales
        │ │ │ ├─? Cicliofòres
        │ │ │ └─o Spiralians
        │ │ │  ├─o Entopròctes
        │ │ │  ├─o Parencimians
        │ │ │  │ ├─o Platelmintes
        │ │ │  │ └─o Nemertes
        │ │ │  ├─o Mollusques
        │ │ │  │ ├─o Solenogastres
        │ │ │  │ ├─o Caudofoveates
        │ │ │  │ └─o Eumollusques
        │ │ │  │  ├─o Poliplacofòres
        │ │ │  │  └─o Conquifèrs
        │ │ │  │   ├─o Monoplacofòres
        │ │ │  │   └─o Ganglioneures
        │ │ │  │    ├─o VisCeroconques
        │ │ │  │    │ ├─o Gasteropòdes
        │ │ │  │    │ └─o Cefalopòdes
        │ │ │  │    └─o Diasòmes
        │ │ │  │     ├─o Bivalves
        │ │ │  │     └─o Scafopòdes
        │ │ │  ├─o Siponcles
        │ │ │  └─o Annelides
        │ │ └─o Lofoforates
        │ │  ├─o Ectoproctes
        │ │  └─o Foronozoaris
        │ │   ├─o Braquiopòdes
        │ │   └─o Foronidians
        │ ├─? Quetognates
        │ └─o Cuticulates
        │  ├─o Gastrotriches
        │  └─o Ecdisozoaris
        │   ├─o Introvertats
        │   │ ├─o Nematozoaris
        │   │ │ ├─o Nematòdes
        │   │ │ └─o Nematomòrfes
        │   │ └─o Cefalorinches
        │   │  ├─o Kinorinches
        │   │  ├─o Loricifèrs
        │   │  └─o Priapulians
        │   └─o Panartropòdes
        │    ├─o Onicofòrs
        │    ├─o Tardigrades
        │    └─o Euartropòdes
        │     ├─o Quelicerifòrmes
        │     │ ├─o Picnogonides
        │     │ └─o QueliCerates
        │     │  ├─o Merostòmes
        │     │  └─o Arachnides
        │     │   ├─o
        │     │   │ ├─o Scorpionides
        │     │   │ ├─o Opilionides
        │     │   │ └─o 
        │     │   │  ├─o Pseudoscorpionides
        │     │   │  └─o Solpugides
        │     │   └─o
        │     │    ├─o Palpigrades
        │     │    ├─o
        │     │    │ ├─o Acarians
        │     │    │ └─o Ricinulides
        │     │    └─o
        │     │     ├─o Araneides
        │     │     └─o
        │     │      ├─o Amblipiges
        │     │      └─o
        │     │       ├─o Uropiges
        │     │       └─o Squizomides
        │     └─o Mandibulates o Antennates
        │      ├─o Miriapòdes
        │      └─o PancrustaCes
        │       ├─o Remipèdes
        │       ├─o Cefalocarides
        │       ├─o Maxillopòdes
        │       ├─o Branquiopòdes
        │       ├─o Malacostraces
        │       └─o Exapòdes
        │        ├─o 
        │        │ ├─o Protoures
        │        │ └─o Collembòles
        │        ├─o Campodeoïdes
        │        ├─o Japigoïdes
        │        └─o Insèctes
        │         ├─o Arqueognates
        │         └─o
        │          ├─o Tisanoures
        │          └─o
        │           ├─o Efemeroptèrs
        │           └─o
        │            ├─o Odonates
        │            └─o 
        │             ├─o
        │             │ ├─o Plecopteroïdes
        │             │ ├─o Grilloblattoptèrs
        │             │ ├─o Dermaptèrs
        │             │ └─o
        │             │  ├─o Embioptèrs
        │             │  ├─o 
        │             │  │ ├─o Fasmides
        │             │  │ └─o Ortoptèrs
        │             │  └─o 
        │             │   ├─o Mantoptèrs
        │             │   └─o 
        │             │    ├─o Blattoptèrs
        │             │    └─o Isoptèrs
        │             └─o 
        │              ├─o Zoraptèrs
        │              ├─o
        │              │ ├─o Emiptèrs
        │              │ └─o 
        │              │  ├─o TIsanoptèrs
        │              │  └─o 
        │              │   ├─o Psocoptèrs
        │              │   └─o Ftiraptèrs
        │              └─o 
        │               ├─o 
        │               │ ├─o Coleoptèrs
        │               │ └─o 
        │               │  ├─o Nevroptèrs
        │               │  └─o 
        │               │   ├─o Rafidioptèrs
        │               │   └─o Megaloptèrs
        │               └─o 
        │                ├─o Imenoptèrs
        │                └─o 
        │                 ├─o 
        │                 │ ├─o Tricoptèrs
        │                 │ └─o Lepidoptèrs
        │                 └─o 
        │                  ├─o 
        │                  │ ├─o Mecoptèrs
        │                  │ └─o Sifonaptèrs
        │                  └─o 
        │                   ├─o Strepsiptèrs
        │                   └─o Diptèrs
        ├─? Mesozoaris
        └─o Deuterostomians
         ├─o Equinodèrmes
         │ ├─o Crinoïdes
         │ └─o
         │  ├─o
         │  │ ├─o Oloturians
         │  │ └─o Equinoïdes
         │  └─o
         │   ├─o Ofiuroïdes
         │   └─o Asteroïdes
         └─o Faringotrèmas
          ├─o Emicordats
          └─o Cordats
           ├─o Urocordats
           └─o Miomerozoaris
            ├─o Cefalocordats
            └─o Craniates
             ├─o Mixinoïdes
             └─o Vertebrats
              ├─o Petromizontides
              └─o Gnatostòmes
               ├─o Condrictians
               └─o Osteictians
                ├─o Sarcopterigians
                │ ├─o Actinistians
                │ └─o Ripidistians
                │  ├─o Dipneustes
                │  └─o Tetrapòdes
                │   ├─o Lissanfibians
                │   │ ├─o Gimnofiones
                │   │ └─o Batracians
                │   │  ├─o Urodèls
                │   │  └─o Anoras
                │   └─o Amniòtes
                │    ├─o Mamifèrs
                │    │ ├─o Monotrèmas
                │    │ └─o Terians
                │    │  ├─o Marsupials
                │    │  └─o Euterians
                │    │   ├─o Xenartres
                │    │   └─o Epiterians
                │    │    ├─o Afroterians
                │    │    │ ├─o Afroinsectifiles
                │    │    │ │ ├─o Tubulidentats
                │    │    │ │ └─o Afroinsectivòrs
                │    │    │ │  ├─o Afrosoricides
                │    │    │ │  └─o Macroscelides
                │    │    │ └─o Paenongulats
                │    │    │  ├─o Iracoïdes
                │    │    │  └─o Tetiterians
                │    │    │   ├─o Proboscidians
                │    │    │   └─o Sirenians
                │    │    └─o Boreoeuterians
                │    │     ├─o Euarcontoglires
                │    │     │ ├─o Glires
                │    │     │ │ ├─o Lagomòrfs
                │    │     │ │ └─o Rosegaires
                │    │     │ └─o Euarcontes
                │    │     │  ├─o Dermoptèrs
                │    │     │  └─o Primats lato sensu
                │    │     │   ├─o Scandentians
                │    │     │   └─o Primats stricto sensu
                │    │     │    ├─o Strepsirrinians
                │    │     │    │ ├─o Lorisifòrmes
                │    │     │    │ └─o Lemurifòrmes
                │    │     │    └─o Aplorrinians
                │    │     │     ├─o Tarsiifòrmes
                │    │     │     └─o Simiifòrmes
                │    │     │      ├─o Platirrinians
                │    │     │      └─o Catarrinians
                │    │     │       ├─o Cercopitecoïdes
                │    │     │       └─o Ominoïdes
                │    │     │        ├─o Ilobatoïdes
                │    │     │        └─o Ominoïdes
                │    │     │         ├─o Pongids
                │    │     │         └─o Ominids
                │    │     │          ├─o Gorillins
                │    │     │          └─o Ominins
                │    │     │           ├─o Ominines
                │    │     │           └─o Panines
                │    │     └─o Laurasiaterians
                │    │      ├─o Eulipotifles
                │    │      └─o Scrotifèrs
                │    │       ├─o Quiroptèrs
                │    │       └─o Fereongulats
                │    │        ├─o Perissodactiles
                │    │        ├─o Ferae
                │    │        │ ├─o Carnivòrs
                │    │        │ └─o Folidòtes
                │    │        └─o Cetartiodactiles
                │    │         ├─o Tilopòdes
                │    │         └─o 
                │    │          ├─o Suines
                │    │          └─o
                │    │           ├─o Romiants
                │    │           └─o
                │    │            ├─o Ippopotamids
                │    │            └─o Cetacèus
                │    └─o Sauropsides
                │     ├─o Quelonians
                │     └─o Diapsides
                │      ├─o Lepidosaurians
                │      │ ├─o Sfenodontians
                │      │ └─o Squamates
                │      │  ├─o Dibamids
                │      │  └─o
                │      │   ├─o
                │      │   │ ├─o Pigopodins
                │      │   │ └─o Gekkonids
                │      │   └─o
                │      │    ├─o
                │      │    │ ├─o Scincids
                │      │    │ └─o
                │      │    │  ├─o Cordilids
                │      │    │  └─o Xantusiids
                │      │    └─o
                │      │     ├─o
                │      │     │ ├─o Serpents
                │      │     │ ├─o
                │      │     │ │ ├─o Iguanoïdes
                │      │     │ │ └─o Leiocefalus
                │      │     │ └─o
                │      │     │  ├─o Varanids
                │      │     │  └─o
                │      │     │   ├─o Anguids
                │      │     │   └─o Elodermatids
                │      │     └─o
                │      │      ├─o Teiioïdes
                │      │      └─o
                │      │       ├─o Lacertids
                │      │       └─o
                │      │        ├─o Rineurids
                │      │        └─o
                │      │         ├─o Bipedids
                │      │         └─o
                │      │          ├─o Trogonofids
                │      │          └─o Amfisbaenids
                │      └─o Arcosaurians
                │       ├─o Crocodilians
                │       └─o Ausèls
                │        ├─o Paleognates
                │        └─o Neognates
                │         ├─o Galloanserèas
                │         │ ├─o Anserifòrmes
                │         │ └─o Gallifòrmes
                │         └─o Neoaves
                │          ├─o Psittacifòrmes
                │          ├─o Cuculifòrmes
                │          ├─o
                │          │ ├─o Strigifòrmes
                │          │ └─o
                │          │  ├─o Caprimulgifòrmes
                │          │  └─o Apodifòrmes
                │          ├─o
                │          │ ├─o Picifòrmes
                │          │ ├─o Passarrifòrmes
                │          │ └─o
                │          │  ├─o Coliifòrmes
                │          │  └─o Coraciifòrmes
                │          ├─o
                │          │ ├─o Ciconiifòrmes
                │          │ └─o 
                │          │  ├─o Gruifòrmes
                │          │  ├─o Caradriifòrmes
                │          │  ├─o Falconifòrmes
                │          │  ├─o Ardeids
                │          │  └─o Columbifòrmes
                │          └─o
                │           ├─o
                │           │ ├─o Procellariifòrmes
                │           │ └─o Pelecanifòrmes
                │           └─o
                │            ├─o Sfeniscifòrmes
                │            └─o
                │             ├─o Podicipedifòrmes
                │             └─o Gaviifòrmes
                └─o Actinopterigians
                 ├─o Cladistians
                 └─o Actinoptèrs
                  ├─o Condrosteans
                  └─o Neopterigians
                   ├─o Ginglimodes
                   └─o Alecostòmes
                    ├─o Alecomòrfes
                    └─o Teleosteans
                     ├─o Osteoglossomòrfes
                     └─o
                      ├─o Elopomòrfes
                      └─o
                       ├─o
                       │ ├─o Clupeomòrfes
                       │ └─o Ostariopises
                       └─o
                        ├─o
                        │ ├─o Argentinoïdes
                        │ ├─o
                        │ │ ├─o Esocoïdes
                        │ │ └─o Salmonoïdes
                        │ └─o
                        │  ├─o Osmeroïdes
                        │  └─o Stomiifòrmes
                        └─o
                         ├─o
                         │ ├─o Aulopoïdes
                         │ └─o
                         │  ├─o Cloroftalmids
                         │  └─o Alepisauroïdes
                         └─o
                          ├─o Ateleopodifòrmes
                          └─o
                           ├─o Mictofifòrmes
                           └─o Acantomòrfes

Vejatz tanben modificar

Articles connèxes modificar

Obratges modificar

Modèl:Portal Origina e evolucion del vivent