La cetara qu'ei una mena de cistre originària de Corsega.

Ua cetara