Una amida es un compausat organic derivat d'un acid carboxilic. Una amida ten un atòm d'azòt ligat a son grop carbonil. Las amidas son un grop important en bioquimia, amor que son responsablas de la ligason peptidica entre los difrrents acids aminats que forman las proteïnas.

Estructura generala de las amidas