La sotada es una activitat que consistís a nadar en immersion (sotar), siá en fasent servir un escafandre classic (alimentat en aire per un tudèl religat a la superfícia), siá amb un escafandre autonòm, o en apnèa.

Sotaire amb escafandre autonòm