Mart/març/dimars (omonimia)

  • Mart (o Mars), la quatrena planeta del Sistèma Solar.
  • Mart (o Mars), dieu roman.
  • març, tresen mes de l'an.
  • dimars (o mars, forma classica encara atestada), segond jorn de la setmana.