Magister militum

Magister militum (en latin : mèstre dei soudats) èra un reng d'oficièr superior de l'armada romana durant l'Antiquitat tardiva.