Un grau (var. gra) es una boca o canalet que met en comunicacion un estanh litorau amb la mar.

En Occitània, son nom es ligat a plusiors toponims , notadament :