Los caridèus (Caridea) forman un dels set infraòrdres de crustacèus decapòdes pleociemats e compren una granda part dels cambaròtas coneguts, coma per exemple Plesionika edwardsii, divèrses tipes de cambaròts palemonids, Dugastella valentina o Crangon crangon.