Virologia

La virologia es l'estudi dels virus e de lors proprietats.