Urubamba es un riu de Peró, en Qechua es aperada Willkamayu (Riu sacrat).