Una simetria es una operacion matematica que, dins una figura quina que siegue, transforma pas aquela figura.