Un raionament es un procès de transferiment d'energia qu'implica una onda e una particula.