Public (Sant Bartomieu)

Public es una borgada de Sant Bartomieu, dins la parròquia Jol vent.

Public es la borgada n°11