Un prefixe qu'ei un afixe hornit en davant d'un lexèma entà formar un derivat, tan vau díser ua paraula nava dab un sense navèth.