La pistacha es un fruch produch per un arbrilhon mediterranèu dich pistachier verai (Pistacia vera).

Fotografia d'una pistacha.