La massa volumica es una grandor fisica que caracteriza la massa d'un còrs per unitat de volum.