Maine pòt èsser:

  • Maine, un estat dels Estats Units.
  • Maine, una província de França.
  • Maine, un riu de França.