Grande Saline (Sant Bartomieu)

Grande Saline es una borgada de Sant Bartomieu, dins la parròquia Al vent.

Grande Saline es la borgada n°26