Un filme es un procediment fotografic que consistís a projectar d'imatges successius en sequéncias sus un ecran, amb una velocitat tala que balha l'illusion qu'aquestes imatges son en movement.