L'art de l'espectacle o de l'espectacle vivent correspond a l'art de divertir a l'ocasion d'una representacion en public.

un saltimbanc en pirotecnia