• Una espècia es un clade en zoologia.
  • Una espècia per un condiment per assasonar o perfumar un plat de cosina.
  • Pagar en espècias: pagar en argent liquid.