Un director, una directritz (o directora), qu'ei ua persona que dirigís un establiment, una societat.