Devet (Sant Bartomieu)

Devet es una borgada de Sant Bartomieu, dins la parròquia Al vent.

Devet es la borgada n°33