Carénage es una borgada de Sant Bartomieu, dins la parròquia Jol vent.

Carénage es la borgada n°20