Broholmer

Lo broholmer es una raça de gosses originària de Danemarc.