La biomassa es la quantitat totala de matèria organica existissent dins una collectivitat o un ecosistema.