La biomassa es la quantitat totala de matèria organica existent dins una collectivitat o un ecosistema.