Un arc es un element d'arquitectura destinat de traversar un especi gràcias a una corba.