Anonciacion d'Ambrogio Lorenzetti

pintura de Ambrogio Lorenzetti

L'Anonciacion es una pintura d'Ambrogio Lorenzetti.

L'Anonciacion