L'amor es un sentiment d'estaca per una causa o una persona.

Pierre Auguste Cot (1873)