Tractat de Rapallo

pagina d'omonimia

L'expression Tractat de Rapallo designa dos acòrdis internacionaus concluts après la Premiera Guèrra Mondiala :